lørdag, april 27, 2019

Min lengsel gir meg ingen ro.....

I blant er lovsangen full av jubel, andre ganger er den et rop om savn, og noen ganger er det rett og slett et rop om hjelp. Kong David lærte oss å øse ut av hjertet for den Gud vi tror på. 
Jeg har ganske lenge kjent på et savn og en lengsel etter å virkelig SE Gud. Jeg vet ikke hvorfor det kjennes vanskeligere nå. Jeg skulle bare så gjerne kjent og sett mer av Ham. Så når jeg hørte denne lovsangen i dag, ble det rett og slett en trøst. Jeg tror vi er flere som lengter etter å se Gud i dag. 

Lovsangen jeg snakker om, er Mattias Martinson sin sang (vet ikke om det er han som skrev den, men han synger den i alle fall, i albumet sitt "Hellighet og herlighet"


Tross alt som skjer, vi tror og vi ber.
Stormene omkring oss
Med fasit i hånd gjennom lidelsens land
Livet har sin pris...

Jesus, du er min befrier
Du lever og jeg venter på deg
Hele min kropp hungrer etter deg
mine øyne vil se deg igjen
Min lengsel gir meg ingen ro

Kom og gi meg ro, jeg ber deg
Skjenk mitt urolige hjerte hvile
Du trofast, hjelp meg å tro på deg

Jesus, du er min befrier
Du lever og jeg venter på deg
Hele min kropp hungrer etter deg
mine øyne vil se deg igjen
Min lengsel gir meg ingen ro

Uansett hvor mørkt kong David kjente det, så hadde han tro og håp til Gud
Salme 42 har overskriften "Lengsel etter Gud" og her sier kong David bl.a. dette;

 6 Hvorfor er du full av uro, min sjel,
        hvorfor stormer det i meg?
        Vent på Gud! For enda en gang
        skal jeg takke ham, min frelser og min Gud.
   
  7 Min sjel er full av uro,
        derfor lar jeg tanken gå til deg

tirsdag, november 27, 2018

Mitt hjerte alltid vanker

Tenk at Han som hadde all makt, og virkelig kunne lagt til rette for at Jesus ble født på et slott, valgte en enkel stall? For det tror jeg at at det var, et bevisst valg fra Guds side. Hvor mange får komme inn på slottet...? Der må man først ha audiens, og selv det blir gitt til bare noen få. Kongenes konge skulle være der for alle. Fattig som rik, klok som enkel, liten som stor. Og i en stall kunne alle komme. 

I sommer hørte jeg Daniel Kolenda fortelle om et korstog i Afrika som samlet flere tusen mennesker. De var så mange, at det ble umulig å holde møter i byen. Det eneste stedet som var stort nok, var stedets søppelplass. Søpla ble måket til side, for å gi plass til disse menneskene. Det ble så sterkt, forteller Daniel, når denne menneskeskaren løftet sine hender i lovsang til Gud og sang "Vi står på hellig mark" Gud var der. 

Den natten Jesus ble født, lød lovsangen over hele himmelen. Og lovsangen har neppe vært sterkere enn akkurat her, hvor englene sang ut om en stor glede for oss. Verdens frelser var født.
«Ære være Gud i det høyeste,
          og fred på jorden
          blant mennesker Gud har glede i!»

Akkurat denne julenatten ble den enkle, lille stallen forvandlet til et hellig tempel. Det hendte mye denne natten som gjorde inntrykk og satte tanker og følelser i sving. Det står om Maria, at hun gjemte alt i sitt hjerte. 

I dag kan du og jeg åpne vårt hjerte for Ham.


Mitt hjerte alltid vanker i Jesu fødte rom
Der samles mine tanker som i sin hovedsum
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt
Jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt
Akk, kom jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn
Og full av lengsel sukke, kom Jesus dog her inn
Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt
Så skal du blive trolig, her i mitt hjerte svøpt
Jeg gjerne palmegrener vil om din krybbe strø
For deg, for deg alene jeg leve vil og dø
Kom la min sjel deg finne sin rette gledesstund
At du ble født her inne i hjertets dype grunn

lørdag, oktober 13, 2018

Livet i Ordet

Det er lenge siden jeg har skrevet her nå. Det har vært så spennende for meg den siste tiden, å jobbe med min bibelleseplan. Det er rett og slett et høydepunkt på dagen, når jeg setter meg ned om morgenen og jobber med den. Det er da jeg har min dialog med Gud - eller skal vi si "kvalitetstid" med Gud. For han er jo med meg HELE dagen.

Kanskje jeg tar opp igjen tråden her...? For mens bibelleseplanen er en undervisningsdel, så kan du vel si at denne siden burde være en praktisk del :-)  Men jeg vet ikke helt om jeg våger (leeer)

Jeg hadde bare så lyst til å dele noe av det jeg opplever for tiden. Jeg har jo lengtet etter å få flere med meg på dette med å lage bibelleseplaner eller følge andre som allerede har laget en. Jeg har drømt om at flere skal virkelig oppdage Livet i Ordet, og bli velsignet av det. Ja, jeg våger til og med å si at dette er litt av mitt kall.... å smitte denne lengselen på andre. 

Derfor har jeg blitt så glad i det siste, når jeg har oppdaget at flere kjenner for det samme kallet. Jeg tror det er noe som er i ferd med å skje. Rett og slett at Gud selv legger denne lengselen ned i hjertene våre. 

Luk 24 skriver; 
44 Han sa til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» 45 Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, 46 og sa til dem: «Slik står det skrevet: Kristus skal lide og stå opp fra de døde tredje dag,47 og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag

Herre, jeg ønsker å forstå mer. Takk for at Du kan åpne opp for dette. Takk for lengselen du legger ned i flere og flere, etter å lese og forstå ditt Ord.

Bernt Torgussen holdt en inspirerende tale om hvor viktig Ordet er. Deler den gjerne her;
Skriften overbeviser.

fredag, juli 27, 2018

Deilige skygge :-)

Det er varmt om dagen, og flere steder i landet oppleves det varmerekorder. Det er ikke bare én varm dag heller, men varmen og tørken har vart lenge. På turen i dag må jeg innrømme at skyggen var kjærkommen, og jeg tenkte "i dag er skyggedalen himmelsk"...


Jeg tenke på profeten Jona, som midt i den varme ørkenen fant en deilig skyggeplass under et tre. Og plutselig dør treet, og skyggen blir borte. Jona blir sur på Gud, og begynner å diskutere. Jeg kan forstå ham, ikke minst i dag! Men Gud møter Jona på en nydelig måte syntes jeg. Ingen anklage over Jona sitt dårlige humør i varmen, men noe å lære Jona har han. Nemlig at kjærligheten er for flere enn en... Gud bryr seg om Jona, om hele byen Ninive - ja faktisk er hele verden i Guds tanke. (Det ser vi ikke minst i Joh.3;16)

Et annet vers som kom til meg mens jeg vandret i varmen, var dette;

8 Herre, hvor dyrebar din miskunn er!
        I skyggen av dine vinger, Gud,
        søker menneskebarna ly.In the Presence of Angels (Live) (feat. Roy Fields)Det er en lovsang som har truffet meg,både med tekst og melodi denne sommeren. Fikk lyst til å dele den her.

Dette er et rike av din herlighet
Dette er et rike av Din nåde
Det beveger seg på dette stedet
Jeg kan kjenne din mektige kraft

Vi er i nærvær av engler
Jeg kan høre englene synge
Med Guds herlighet på sine vinger
Som røsten til mange vann

Dette er et rike av din herlighet
Hellig, hellig, hellig, hellig
Verdig, verdig, verdig, verdig
Ære, herlighet, herlighet, herlighet

Dette er et rike av Din nåde
Alt mitt hjerte ønsker er å se ditt ansikt


Jeg ser for meg lovsangen i himmelen når jeg hører denne. Også tenker jeg på ordene "Himmelriket har nå kommet nær" :-D

mandag, januar 15, 2018

Ord som gave

Denne dukket opp i dag, og jeg opplevde den som en gave. I tillegg er den helt i tråd med undervisningen jeg har fått denne helgen - undervisning som har skapt lengsel. Det må jeg si. Lengsel etter mer av Den Hellige Ånd, ikke bare til meg, men for å gi videre til andre.

Gud, tal til meg så mine ord 
 
Gud, tal til meg så mine ord 
En tone bringe kan fra deg, 
Så de som vill i verden fòr, 
Kan atter finne livets vei! 
 
O led meg så jeg lede må 
Dem som tar feil av
 vei og sti, Og styrk meg så jeg livets vann 
En trett og motløs sjel kan gi! 
 
Ja, styrk meg ved din 
Hellig Ånd Så mens jeg selv på klippen står, 
eg rekke kan en hjelpens hånd 
Til dem som synker og forgår! 
 
O tenn meg, sett min sjel i brann, 
Fyll meg med nådens herlighet. 
Salv du min tunge så jeg kan, 
Rett vitne om din kjærlighet. 
 
Ja, bruk meg, Herre, også meg, 
Just som du vil, ja hvor og når, 
Inntil engang ditt åsyn jeg 
I evig klarhet skue får! 
 
T: Frances R. Havergal 1872 


Bare å si AMEN :-D

tirsdag, desember 26, 2017

Gledelig jul

Gledelig jul - det er ett av ønskene vi gjerne kommer med i jula. God jul er kanskje det mest vanlige, men jeg valgte gledelig helt bevisst i dag. For er det noe julen er for meg, så er det GLEDE :-D

 8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.  9 Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
          
   
 14 «Ære være Gud i det høyeste,
          og fred på jorden
          blant mennesker Gud har glede i

Jeg fryder meg virkelig over akkurat denne biten av juleevangeliet. Himmel og jord fryder seg over det som skjer akkurat her - EN STOR GLEDE.  Tenk at Gud selv så frem til at dette skulle hende. Jeg liker også denne oversettelsen. At Gud har glede i menneskene. De er hans skaperverk, og han lengter etter å frelse dem!

Kjenner jeg blir glad og takknemlig selv også, når jeg tenker på dette;

Gud har sin glede i deg, Siw
Gud har sin glede i deg.

For når englene sang ut denne gleden, så var det for mennesker som trengte frelse. Det var ikke for perfekte mennesker som hadde fått det til. Nei, her var det Gud som rakte ut sin sterke hånd for å frelse dem han elsker. 

Ef.1 sier;
4 I Kristus utvalgte han oss
          før verdens grunnvoll ble lagt,
          til å stå for hans ansikt,
          hellige og uten feil.
          I kjærlighet
          
   
  5 og etter sin egen gode vilje
          avgjorde han på forhånd
          at vi skulle få rett til å være
          hans barn ved Jesus Kristus,
          
   
  6 til lov og pris for hans herlighet og nåde,
          som han overøste oss med
          i ham som han elsker så høyt.
          
   
  7 I ham har vi friheten,
          kjøpt med hans blod,
          tilgivelse for syndene.
          Så rik er Guds nåde,
          
   
  8 som han har latt strømme over oss
          med all visdom og forstand,
          
   
  9 da han kunngjorde for oss
          sin viljes mysterium,
          det han gjerne ville gjøre i ham.
          
   
 10 Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde:
          å sammenfatte alt i Kristus,
          alt i himmel og på jord i ham.
          
   
 11 I ham er også vi blitt arvinger,
          vi som på forhånd var bestemt til det
          etter Guds forsett,
          han som gjennomfører alt
          etter sin egen plan og vilje.
          
   
 12 Slik skulle vi være til lov og pris
          for hans herlighet,
          vi som alt nå har satt vårt håp
          til Kristus.

"La hele verden glede seg" er en av setningene som kommer fram i denne lovsangen. Og vi hører den på flere språk, noe som forsterker budskapettirsdag, mai 23, 2017

Hvem er jeg?

Hva tenker du på når du hører spørsmålet..? Jeg begynte å tenke på alt jeg gjør og får til, eller ikke får til.... Hvem er jeg?
Jeg er en som jobber i barnehage, har en egen leilighet, mor til to, bestemor til to. Har gode venner, tilhører en kirke, liker å gå turer, liker å skrive, og for tiden storkoser jeg meg med strikketøy. Jeg kan være en som bekymrer meg for mangt, men som likevel liker å være positiv. Hvem er jeg? Jeg er Siw.

På søndag fikk jeg utfordringen "Hvem tenker Gud at du er?" Vi skulle tenke på det under bønnen, mens vi hørte en sang. Før jeg hørte sangen tenkte jeg bl.a. på en oppgave som ligger foran meg. Jeg var faktisk litt bekymret. Ikke alt er helt som det burde være liksom. Hva tenker Gud om meg?

Også kom denne utrolig vakre sangen, som fikk meg til å slippe alt og bare hvile i Gud. Hvem er Gud? Han er den som elsker. Hvem er jeg? Jeg er den som er elsket :-D Elsket av Gud. Det er den du og jeg først og fremst er - ikke alt vi kommer med av mangler og bekymringer, eller andre ting og tang. Den vi er, er elsket av han som ER kjærlighet.


fredag, mai 05, 2017

Herre, lær meg....

Jeg var på bønnemøte for et par dager siden. Selv om jeg ikke alltid er så frimodig til å be høyt som de andre, så er det godt å være der, å delta i bønnen i det stille.

Jeg vet at Jesus også er sammen med oss. Han er jo alltid nær hver enkelt, i tillegg har vi hans løfte om at der to eller tre (eller fler) er samlet i hans navn, så er han midt i blant dem (Matt 18;20)


Jeg satt der i benken og reflekterte over dette "Tenk om vi plutselig hørte ham be?"
Når disiplene hørte han be, fikk de en slik lengsel i seg etter å lære seg det samme. De lengtet etter å ha det Jesus hadde, og han lærte villig bort "Fader vår" (Luk 11)


Jesus hadde den samme påvirkningen når han la ut skriftene, Ordet. Det ser vi blant annet hos Emmausvandrerne som måtte si til hverandre "Det brant i våre hjerter da han la ut skriftene" De fikk en iver og glød gjennom Jesu måte å dele Ordet på. (Luk.24;32)
Herre lær meg å be!
Herre, lær meg å dele Ordet!
Det er min bønn i dag.


søndag, februar 26, 2017

En lovsang fra skogen :-)

I dag var det virkelig en FRYD å være i skogen. Så jeg vil gjerne dele, og siden jeg virkelig kjente det synge i hjertet hele veien, så valgte jeg å kalle det akkurat dette; en lovsang fra skogen. Det var som om vi sang sammen liksom, skogen og jeg, en lovsang til vår skaper :-D

fredag, februar 03, 2017

torsdag, januar 26, 2017

Jeg skulle så veldig gjerne få smitte deg litt!

Jeg har hørt at det er mange av oss kristen som ikke kjenner bibelen - enda den er hva vi bygger kristenlivet vårt på. De har ikke tid, ikke lyst eller ser kanskje ikke helt behovet? Vi hører jo en preken i ny og ne - om vi har tid til å gå til kirken?

Fikk du dårlig samvittighet? Vel - det hjelper egentlig ikke så mye. Jeg har ikke tenkt å dytte på det enda et "måtte, burde, skulle" heller. Det jeg så veldig gjerne skulle ha gjort, var så smitte over på deg den gleden jeg selv kjenner over å lese Ordet. Virkelig fryde meg over stundene jeg kan ha med det, i det og av det. LIVET I ORDET - om du bare visste hvor godt det vil gjøre deg!

Jeg har en bibelleseplan, rett og slett fordi det er lettere for meg å lese da, når jeg vet hvilken plan jeg har. Da slipper jeg å gruble på hvor i all verden jeg skal lese i dag....  Nå hender det at dagens tekst får meg til å tenke på andre steder jeg har lest, og slår opp det. Det er bare moro.

Jeg googlet litt i dag på bibelleseplan for å finne ut hva andre gjør. Da dukket denne siden opp; BIBELGLEDE Jeg siterer;
– Man får ikke bibelglede før man begynner å lese i Bibelen, mener Marianne, – Så det er ikke noe poeng i å sitte hjemme å vente på at bibelgleden skal komme før man begynner å lese i Bibelen. Så bli med og les 30 minutt i Bibelen hver dag i mars, så skal du se at bibelgleden kommer, oppfordrer hun.
(Sitat slutt) 
pssst - det må ikke være 30 minnutter heller - bare du gjør det ofte! 

Det blir som med trening ellers - du vet, den berømte dørstokkmila? Om du bare kommer igang så tror jeg du vil elske det. Den gode vanen er rett og slett som Jesus sa til Marta - at Maria hadde valgt den GODE DEL. Ikke fordi hun var prektig - nei, fordi det gjorde henne godt!

I TRO  har fem gode forslag til hvordan du kan starte, om du vil? Ellers er du mer enn gjerne velkommen til min bibelleseplan :-)


søndag, januar 22, 2017

Han ser meg

Hver dag tikker det inn et bibelvers på min epost-adresse. Og dagens vers gjorde virkelig godt. 

Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.(Salme 32:8) 

Hører du hvordan ordene uttrykker omsorg av en som bryr seg?
Når kong Salomo ba om visdom, ba han bl.a. "Gi meg et lydhørt hjerte" (1.kong 3;9) Og Paulus bønn var at Gud måtte gi vår hjertes øye lys (Ef.1;18)

Om jeg er ærlig, så er det faktisk ikke så lett å være helhjertet - selv om det er min bønn. Paulus er heldigvis ærlig på dette også, og skriver en del om kampen mot kjødet.... jeg vil kalle det kampen mot mitt ego. Det tror jeg kanskje de fleste vil kjenne seg igjen i?

Så jeg takker deg Herre, for at ditt øye våker over meg. Det kjennes så godt at du gjør det, og at du vil gi meg råd. Det er godt å vite at jeg er i din omsorg. I din nåde. Jeg ber, som Salomo og Paulus, at mitt hjertes øye og øre skal være mottagelig for det Du sier meg Herre. 

Salme 139 sier;
 5 Bakfra og forfra omgir du meg,
        du har lagt din hånd på meg.
   
  6 Det er for underfullt til å skjønne,
        det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.

fredag, januar 20, 2017

I love you Lord

Jeg hadde en nydelig tur i skogen i dag. Litt skummelt skal jeg innrømme at det var inni mellom, for det var islagte stier og blankpolerte steiner flere steder. Men så vakkert, så vakkert! Jeg kjenner virkelig lykke når jeg er i skogen. Og i dag kom jeg til en plass jeg ikke har vært på en god stund, en plass jeg rett og slett har forelsket meg i, uten å helt forstå hvorfor. Men hver gang jeg kommer hit, kjenner jeg noe ekstra liksom. Midt på denne plassen kjente jeg behov for bare å danse rundt og prise Gud. I takknemlighet og glede, og dette var sangen jeg kom på, og som fulgte meg resten av turen idag.


Deler gjerne noen bilder fra turen også, samt en filmsnutt med naturens kunstverk - Guds skaperverk!Kanskje ikke så lett å se .... men det er altså et elge spor - så her har vi vært begge to :-D

Jeg startet bloggposten med en lovsang jeg sang gjennom turen i dag. Men i denne videoen er det naturen selv som synger lovsang! Og for en vakker kunst den har laget her!

søndag, januar 15, 2017

Herren skal bevare din utgang og din inngang

I kveld var jeg med i lovsangen igjen, og denne gangen kjente jeg meg ekstra velsigna. Nå er det alltid en glede, ja virkelig en velsignelse å få være med dem i dette. Men i dag var det altså litt ekstra. Det startet allerede da pianisten innledet med dette verset;

 30 Hver morgen skulle de stå og love og prise Herren og likeså hver kveld. 

Nå er det lovsangen som ligger sterkest på pianistens hjerte, og i flere av sangerne også. Men for meg er også Ordet en stor og viktig del av lovsangen. Så når han leste dette ordet, så var det nettopp Ordet jeg tenkte på. 

(Nesten...) hver morgen setter jeg av noen minutter til å starte dagen med Ordet. Det er noe jeg gleder meg til faktisk, å ha denne starten på dagen sammen med Gud. Også tenker jeg at det er sunt for meg, at Jesus visste hva han sa da han talte "Søk først Guds rike"

Da jeg hørte Ordet i dag, gikk det plutselig opp for meg at dette kunne bli en like god avslutning på dagen! Ja, jeg kanskje til og med kunne sove litt bedre....(leer)
Nå skal jeg innrømme at jeg er aller mest opplagt på morgenen, så hvor vidt jeg klarer å gjennomføre en fast rutine på kvelden vet jeg ikke enda. Men jeg vet i alle fall at lengselen ble vekket i kveld! Som om jeg avslutter dagen med å legge meg i Guds hender. 

Et annet vers jeg har tenkt på i dag, og som også passer i denne sammenheng, er Salme 121;6 "Herren skal bevare din utgang og din inngang" Utgangen av en ny dag, og inngangen til en ny. 

Kjenner jeg gleder meg allerede :-D

I fred vil jeg legge meg ned og sove.
For du, Herre, bare du
lar meg hvile trygt.
Salme 4;9

Jeg priser Herren, som gir meg råd;
ja, også om natten får jeg
rettledning i mitt indre.
Salme 16;7

Om morgenen hører du min røst,
tidlig vender jeg meg til deg og venter.
Salme 4;5