lørdag, april 26, 2008

Gud er trofast

En mail jeg fikk i dag, gjorde at jeg tenkte tilbake på min første post igjen. Du vet, den der salma jeg er så utrolig glad i :-)

Hvor skal jeg gå bort fra Din Ånd? Hvor skal jeg flykte fra Ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, er Du der. Rer jeg leie i dødsriket, er Du der. Tar jeg morgenrødens vinger på, og slår meg ned der havet ender, så fører Du meg også der. Din høyre hånd, den holder meg fast. (Salme 139;8-10)Jeg kjenner meg lettet. Så bra at det er slik! For jeg er et menneske hvor følelsene virkelig svinger. Noen ganger er jeg helt i 7.himmel av yr og glede. Andre ganger er jeg tung og deppa og ønsker ikke å leve... og noen ganger har jeg lyst til å rømme laaaangt vekk. Men hvem er trofast gjennom alle slags dager? Jo Du Herre, som alltid holder meg fast, nær til Deg.

Det er lenge siden jeg skrev dette nå. Jeg ønsker så absolutt å leve :-) Men jeg har stor tillit og takknemlighet til Han som er med meg gjennom alt.

1 kommentar:

Anonym sa...

Kjære Siw !

Det er flere som opplever at det er litt turbulent, men i alt er Gud den samme.

2 Kor 4,6-12

6 For Gud, som bød at lys skulde skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, forat kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulde stråle frem fra oss. 7 Men vi har denne skatt i lerkar, forat den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss, 8 idet vi alltid er i trengsel, men ikke kuet, tvilende, men ikke mistvilende, 9 forfulgt, men ikke opgitt, nedslått, men ikke tilintetgjort - 10 alltid bærende Jesu død med oss i legemet, forat også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. 11 For ennu mens vi lever, overgis vi stadig til døden for Jesu skyld, forat også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød. 12 Således er da døden virksom i oss, men livet i eder.

Bjørn