onsdag, april 02, 2008

Någon Annan

Robert_69 hadde en humoristisk tankevekker i bloggen sin som jeg fikk lov til å gjengi her. Den er oversatt fra serbisk. Dessverre stod det ikke oppgitt noen forfatter - men budskapet er absolutt gjenkjennende. Så her er den :-)


Någon Annans dödsruna...
Vår församling har under den gångna veckan, genom ett tragiskt dödsfall, förlorat en av våra viktigaste och mest älskade medlemmar… Det var vår käre Någon Annan.

Hans bortgång har skapat ett stort tomrum i församlingen, som kommer att bli svårt att fylla. Någon Annan har delat sitt liv med oss under många år, Någon Annan har gjort mycket mer för var och en av oss, än vad vi har gjort för någon – det är något som vi öppet måste erkänna.

Så fort det behövde göras något arbete i kyrkan, antingen predika, agera lärare i söndagsskolan, vara gästvänlig och ta emot bröder och systrar som behöver övernattning, så var det aldrig någon som så ofta och osjälviskt anmälde sig, som vår käre Någon Annan. Han har varit en stor inspiration och en riktig stimulans för församlingens äldste, eftersom Någon Annan fanns där för att göra det som behövde göras.

Dessutom, ett annat välkänt faktum för oss alla är att Någon Annan var den störste gåvogivaren. När det än behövdes ett finansiellt stöd för en broder, syster eller missionär, så var Någon Annan alltid där för att uppfylla deras behov så gott som han kunde.

Någon Annan var en underbar person, ibland kändes det som att han var övermänsklig, men det kanske bara var som det kändes, han var inte annorlunda än någon av oss. Det som gjorde att man såg honom som övermänsklig var alla de stora förväntningar som man hade lagt på honom, som man hoppades att han, Någon Annan, skulle uppfylla åt oss.

Idag finns inte längre Någon Annan ibland oss! Och vi frågar oss vad vi ska göra?

Någon Annan har lämnat efter sig en underbar förebild, men finns det någon som kan axla den fallna manteln? Vem ska utföra de saker som Någon Annan brukade utföra?

Om någon av oss frågar sig: "Vem ska göra det här, eller det där?", så vet vi nu att vi inte längre kan förlita oss på Någon Annan.

Församlingsledningen

Ingen kommentarer: