onsdag, juni 25, 2008

Befriande möte

(Sitat fra boken "I dag är Guds dag" av Wilfrid Stinissen)

Det är oerhört befriande när vi kan mötas utan at sätta definitiva etiketter på varandra. Ett sådant möte kan ständigt fördjupas, vägen til den andre står alltid öppen om jag inte sitter fast i mina förutfattade omdömen om honom. Den som går till andra med stor öppenhet har också förmåga att ta till vara alla tillfällen och omständigheter som ställer den andre i ny dager. "Du är så annorluna än alla de föreställningar jag gjort mig om dig."

En förutsätning för att våra samtal verkligen skall kunna bli till öppna möten, där vi kan nå och berika varandra på ett meningsfullt sätt, är att vi går till varandra helt fria från fördomar. Bara om du är som ett tomt kärl kan du ta emot den andre som han är.

Om du är öppen och obunden av egna åsikter kan du ta emot allting som något nytt, alltid. Du får möta den andre på samma sätt som du lyssnar till ett musikstycke. Din uppmärksamhet följer enkelt med i tonerna utan att önska att de skall vara på ett eller annat sätt. De får bara vara vad de är, du tar dem til dig utan krav eller förväntningar,

När båda parter i samtalet har en lyssnande hållning, kommer det at försiggå i en atmosfär av tystnad. En tystnad som består av fullständig öppenhetför varandra, där var och en är helt närvarande för den andre. Ett sådant samtal blir ett verkligt möte mellan ett "jag" och ett "du". Ord som framgår ur en djup, varm och rik tystnad för både den talande och den lyssnande lycklig.

Ingen kommentarer: