lørdag, juni 07, 2008

Bønn om styrke og innsikt

Derfor bøyer jeg mine knær for Far,
han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord.


Må han som er så rik på herlighet,
gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.


Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.


Må dere sammen med alle de hellige
bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden,
ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.


Må dere bli fylt av hele Guds fylde!
Han som virker i oss med sin kraft
og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår,


ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
gjennom alle slekter og evigheter!


Amen.

(Ef.3;14-21)

Ingen kommentarer: