mandag, juni 30, 2008

Ef.3;14-21

Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen,
han som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord.

Jeg ber om at han som er så rik på herlighet,
må styrke dere i det indre menneske med sin kraft og med sin Ånd,
å Kristus ved troen kan bo i deres hjerter,
og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.

Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde.

Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter! Amen.

Ingen kommentarer: