tirsdag, juli 01, 2008

Skjønnhet i steden for aske

Jeg fikk lyst til å dele en tekst med deg i dag. Jeg har tatt fram igjen en andaktsbok av Joyce Meyer. Den var kanskje inspirasjonen til min blogg en gang? Den heter i alle fall "Livet i Ordet" :-)
Temaene som den berører er
- Guds kjærlighet og nærvær
- Fysisk og åndelig helse
- Følelser- Sinn og hjerte
- Tro og tillit
- Barmhjertighet og tilgivelse
- Lydighetens skole
- Tillit og besluttsomhet
- Åndelig krigføring
- Å vandre i ånden
- Ekteskap og familie
- Det gode liv

Teksten jeg skriver i dag, er fra første tema.

Skjønnhet i stedet for aske

"... og til dem som sørger i Sion, vil jeg fi skjønnhet i stedet for aske" (Jes.61:3)

Tusner på tusner av mennesker har opplevd å bli såret i sine liv. De kommer fra brutte relasjoner, har blitt misbrukt, og bærer fremdeles dårlig frukt i sin personlighet. Gud ønsker å sende sin Hellige Ånds vind inn i våre liv (Apg 2;1-4) og blåse bort asken som er igjen fra satans forsøk på å ødelegge oss, og erstatte den asken med skjønnhet.

Herren har lært meg at hvis noen stadig bærer dårlig frukt, så skyldes det en dårlig rot. Uansett hvor mye vi prøver å bli kvitt den dårlige frukten, hvis det ikke blir gjort noe med roten, så vil den dårlige frukten vise seg på et annet område. Gud skapte oss til å bli elsket.

Han ønsker å elske oss; Han vil at vi skal elske hverandre, og Han vil at vi skal elske og akseptere oss selv. Uten dette grunnlaget av kjærliget og et positivt selvbilde, vil det ikke bli noen fred og glede.

Noen av oss trenger å bli omplantet. Hvis vi vokste opp i dårlig jord, vil Jesus omplante oss så vi blir rotfestet og grunnfestet i Hans kjærlighet, slik bibelen lærer. Vit at du er verdifull, unik, elsket og spesiell. Hvis dette er din grunnvoll og din rot, vil du bære god frukt.

Be Gud om å gi deg skjønnhet i stedet for aske.

Si dette;
Jeg er skapt for kjærlighet. Gud elsker meg og ønsker at jeg skal elske Ham, elske andre og elske og akseptere meg selv.

Ingen kommentarer: