mandag, juli 07, 2008

O Herre, när jag vaknar och dagen börjar
gör mig medveten om din närvaro.
Gör mig medveten om att du bor i mig,
hjälp mig att se dig i mitt inre
och tala med digoch hämta styrka hos dig
så att jag här på jorden kan vakna med en sång
och i anden vara vänd mot dig hela dagen,
alla dagar.

(Eric Milner-White)

Ingen kommentarer: