torsdag, august 28, 2008

Kom, min Frelser, og hjelp meg

Mer hellighet gi meg, mer lys på min sti
Mer sorg over synden, mer renhet meg gi
Mer kraft til å tjene, mer glede i Gud
Mer lyst til å lyde ditt kjærlighetsbud

Kom min Frelser og hjelp meg
Ta meg, helliggjør, rens meg
Dann meg, fyll meg og bruk meg
Jesus, gjør du det nå

Mer kjærlighet gi meg i sjelsdypet inn
Mer bønneånd gi meg, mer, mer av ditt sinn
Mer ild fra din himmel, mer lys i ditt Ord
Mer seirende gjør meg, mer nyttig på jord

Mer ydmykhet gi meg, mer hvile og fred
Mer takk for din nåde, og alt hva du led
Mer frigjort fra jorden, mer glad i din vei
Mer skikket for himmelen, mer, Jesus, lik deg

Kom min Frelser og hjelp meg
Ta meg, helliggjør, rens meg
Dann meg, fyll meg og bruk meg
Jesus, gjør du det nå

P.P.Bliss 1873

Ingen kommentarer: