søndag, august 03, 2008

Ser jeg deg..?

Jeg trodde helliggjørelse handlet om MEG og mitt liv... men jeg har oppdaget at det handler mer om å SE DEG.

Hvordan har du det?

Herre!
Gjør meg til et redskap for din fred!

La meg bringe kjærlighet der hatet råder.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet råder.
La meg bringe tro der det råder tvil.
La meg bringe sannhet der det råder villfarelse.
La meg bringe lys der det råder mørke.
La meg bringe håp der det råder fortvilelse.
La meg bringe glede der bedrøvelse hersker

Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet, som det å trøste.
Ikke så meget å bli forstått, som det å forstå.
Ikke så meget å bli elsket, som det å elske.
For det er gjennom å gi at en får.
Det er gjennom å glemme seg selv, at en finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at en selv blir tilgitt.
Det er ved å dø at en oppstår til evig liv.


Klarer jeg å komme hit..? DET vil jeg i så fall kalle helliggjørelse. Jepp..

Ingen kommentarer: