torsdag, september 04, 2008

Det beste sted å gå

Hvorfor er du full av uro, min sjel,
hvorfor stormer det i meg?
Vent på Gud! For enda en gang
skal jeg takke Ham, min frelser og min Gud.

Min sjel er full av uro,
derfor lar jeg tanken gå til Deg
Måtte Herren vise sin miskunn om dagen
og jeg få synge Hans pris om natten;
jeg ber til mitt livs Gud.

Hvorfor er du full av uro, min sjel,
hvorfor stormer det i meg?

Vent på Gud! For enda en gang
skal jeg takke Ham, min frelser og min Gud.
(fra salme 42)

Å gå til Gud er det beste jeg kan gjøre. Det er min erfaring. Både når hjertet er urolig, og når jeg er glad. Ja, uansett hvordan jeg har det - så er det godt å komme til Gud.
Riktignok kan jeg rett som det er, savne å virkelig KJENNE Guds nærvær - men jeg smiler i stor takknemlighet over min tro og tillit til Ham. Han svikter aldri. Han er nær i alle slags dager, helt uavhengi av om jeg føler det eller ikke. Hvordan vet jeg det? Det er rett og slett min erfaring.

Som når et barn kommer hjem om kvelden
og blir møtt av en vennlig favn
slik var det for meg å komme til Gud
Jeg kjente at her hørte jeg hjemme
Der var en plass i Guds store rom,
en plass som lenge ventet meg
og jeg kjente - her er jeg hjemme
Jeg vil være et barn i Guds favn

Det har hendt noen ganger i livet, at jeg var nær ved å gi opp min tro. Men da jeg holdt på å slippe taket, grep Han meg og holdt meg fast. Han holdt sitt løfte. Styrket min tro. Hvorfor Han gjorde det, kan jeg ikke svare på.Andrea Crouch synger også
"I don't know why" :-)


Ingen kommentarer: