onsdag, september 10, 2008

Lys

Og sier jeg: «La mørket dekke meg
og lyset omkring meg bli til natt»,så er ikke mørket mørkt for deg,og natten er lys som dagen,ja, mørket er som lyset. (Salme139;11-12)

Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» (Joh.8;12)

Ja, du er mitt lys, Herre!Herren lyser opp i mitt mørke. (2.Sam.22;29)

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! (Matt.5;14-16)

Kathy Troccoli synger "Go Light Your World"

For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram.Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. (2.Kor.4;6-7)

Ingen kommentarer: