onsdag, desember 24, 2008

Lytt til englers glade sang

Lang tid tilbake hendte det som i Bibelen blir fortalt,
en gutt ble født i Betlehem, og Jesus ble han kalt.

Lytt til englers glade sang, hør hva de har å si !
Frelse til hvert menneske kom han for å gi.
Hør basuners klare klang: Kristus har satt oss fri !
Frelse til hvert menneske kom han for å gi.

Da Josef og Maria kom var det natt i Betlehem.
Det fantes intet leierom, ingen plass i noe hjem.

Endelig fant de ledig plass i en stall som var forlatt.
I krybben la de frelseren den første julenatt.


Lytt til englers glade sang, hør hva de har å si !
Frelse til hvert menneske kom han for å gi.
Hør basuners klare klang: Kristus har satt oss fri !
Frelse til hvert menneske kom han for å gi.

Og gjeterne på markene, de fikk se en stjerne klar.
De hørte kor av himmelsk lyd, som dette bud til dem bar.

Lytt til englers glade sang, hør hva de har å si !
Frelse til hvert menneske kom han for å gi.
Hør basuners klare klang: Kristus har satt oss fri !
Frelse til hvert menneske kom han for å gi.

Lytt til ...

Ingen kommentarer: