søndag, januar 18, 2009

Bevar ditt hjerte

Ord 4;23
Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer,
for livet går ut fra det.

Esek.11;19
Da vil jeg gi dem et nytt hjerte, og la dem få en ny ånd. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dem et kjøtthjerte isteden.

Fil.4;8
Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vinn på det!

2.Kor.4;16
Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag.

Reblog this post [with Zemanta]

Ingen kommentarer: