lørdag, januar 17, 2009

Heb.7;25

Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem.

Alltid - tenk på det. Han ber for deg og for meg akkurat nå.

Ingen kommentarer: