onsdag, januar 28, 2009

trosbekjennelse

Jeg fant en nydelig trosbekjennesle i bloggen til Inghild og er frimodig å sitere den her


Credo i februar.

Jeg tror på meg selv
- fordi jeg tror på Gud,
at han har skapt meg som det mennesket jeg er.
Jeg tror at jeg er noe,
kan noe og betyr noe.

Jeg tror på meg selv
- fordi jeg tror på Kristus
Jeg tror ikke at jeg er fullkommen.
Vet at jeg har brister
både når det gjelder tanke, vilje og følelser.
Likevel tror jeg på meg selv
ettersom verdens Frelser kunne tro på meg.
Han ville ikke gått i døden for verdiløse.
I hans tanke er jeg verdifull.

Jeg tror på mine medmennesker
- fordi jeg tror på Den hellige Ånd
som binder oss sammen
med synlige og usynlige bånd,
enten vi liker det eller ikke.
Jeg tror på oss alle
som viktige brikker i en større helhet
som jeg ikke fatter men aner,
et fellesskap hvis eneste kall er:
"Bli ingen noe skyldig uten det å elske hverandre".


Fikk lyst til å legge til sangen fra Jill Philips "God believes in You"

Ingen kommentarer: