lørdag, februar 14, 2009

Jeg ber (Ef.1;17-23)

Jeg ber om at min Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la meg få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så jeg lærer Gud å kjenne. Må han gi meg lys til hjertets øyne, så jeg får innsikt i det håp han har kalt meg til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos meg som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Han som fyller alt i meg.

Ingen kommentarer: