søndag, februar 15, 2009

Mange barn som lider!

Jeg så et klipp av en film for noen dager siden, som satte seg fast i minnet mitt. Barn som ble kidnappet for så å bli trenet opp som soldater. De var i full lek - men brått tok livet en vending de slett ikke ville eller var ment til.

Nå var dette en spillefilm - men for mange barn er det virkeligheten. Det er mange barn som lider, ikke bare i krig... Barn som misbrukes i den voksnes verden. Barn som mishandles. Barn som sulter. Barn som tvinges ut i kriminalitet. Barn som fryser og mangler hjem.

Så godt at det finnes noen som angasjerer seg, som kan hjelpe - selv om det dessverre bare er noen få som får hjelp... Det trengs så sårt flere arbeidere! Flere hjelpere!
"Be derfor høstens Herre sende ut arbeidrere for å høste inn grøden Hans"...

Jeg ber for barna som lider! Jeg ber for de som kan og vil hjelpe dem. Jeg ber Deg Herre - send fler! Vis meg og flere hva vi kan gjøre...

Stå opp, rop høyt om natten,
når nattevaktene begynner.
La det komme fram for Herren,
det som fyller ditt hjerte.
Løft dine hender til ham
og be om livet for dine småbarn,
som utmattet av sult
siger om på alle gatehjørner.
(Klagesangen 2;19)

Ingen kommentarer: