søndag, februar 08, 2009

Psalm 23 på en värmländsk dialekt

Herren har hann om mej
ja ska int sakne nöe.
Han lätter mej vile i gröngräse
och gir mej å drecke
när ja är törsti.
Han muntrer opp mej
Och viser holls en ska göre,
så det blir rätt
efter hans mening.
Och om ja kommer i botten
riktigt,
så behövver ja int vare rädd ändå,
för du är mä där åg.
Där hör ja när du knacker
mä käppen,
och då ljusnar dä.
Du gir mej så myck gott
så en del blir avundsjuke.
Du öser välsignelser över mej
och glase rinner över.
Gohet och oförtjänt nåd
kommer och följe mej hele live
och ja ska få vare hos
Herren i eviheta.

Ingen kommentarer: