lørdag, mars 14, 2009

Morgenbønn

(Fra morgen- og kveldsbønner av Ray Simpson)

Gud som gir liv, verden ligger åpen foran Deg,

og Du kaller fram dagen til å lysne.
Åpne våre liv
så vi kan leve helt og rett.
Åpne våre hjerter
så vi kan vise kjærlighet.
Åpne vår munn
så vi kan prise Deg


Gud er min hyrde,
som oppfrisker meg i grønne enger,
som fornyer meg ved rolige vann,
og som leder meg på de rette veier.

Hos Gud mangler jeg ingenting jeg virkelig trenger.

Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt,
for Du er med meg, Din beskyttende stav trøster meg.

Hos Gud mangler jeg ingenting jeg virkelig trenger.

Du forbereder en fest for meg, selv når fiender omgir meg.
Du salver meg med olje og mitt liv flyter over.

Hos Gud mangler jeg ingenting jeg virkelig trenger.

Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager,
og jeg får leve i Ditt nærvær for alltid.

Salme 23, bearbeidet


Vi tror, O Gud over alle guder,
at Du er livets evige Gud.
Vi tror, O Gud over alle folkeslag,
at Du er kjærlighetens evige Gud.
Vi tror at Du skapte jorda,
havet og himmelen.
Vi tror at Du skapte oss i Ditt bilde
og gav oss evig verdi.
Vi gir Deg ære med hele vårt liv
og innvier denne dagen til Deg.


Ingen kommentarer: