lørdag, april 25, 2009

«Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.» (Matt.22;36-40)

Når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. (Jer.29;13-14)

Helhjertet - jeg vet at jeg ikke er det... kan jeg øve meg opp til å bli det? Hvordan blir man mer helhjertet?

Ingen kommentarer: