torsdag, juni 04, 2009

Det var ikke meningen ..

Det var en kommentar på Jesus Online i dag morges, som satte tankene mine i sving i dag. “… få er de som finner den” Egentlig var kommentaren litt skarp, og skribenten skrev “du er vel ikke uenig i Jesu budskap?”

Jeg tenkte “ER dette Jesus budskap?” Ja, nå tviler jeg ikke på at Jesus SA disse ordene, men HVA er budskapet hans bak ordene? Nei, jeg har ikke tenkt å tolke meg ut av den og lete etter en skjult mening. Jeg vil bare dele noen tanker.

Jeg tenkte først “Jeg får lese hele kapittelet og prøve å forstå” – men kapittelet bestod av mange sitater og var den del av Jesu bergpreken. Så noen sammenheng klarte jeg ikke helt å finne. Vi leser altså i Matt.7;13-14
To veier

Gå inn gjennom den trange port! For vid er den porten og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.

Tankene vandret videre til et annet vanskelig vers fra Matt.22 “For mange er kalt, men få er utvalgt”

Hvorfor sa Jesus dette? Hva er grunnen til at så få finner den? Budskapet harmonerer liksom ikke helt med Joh.3;16 som sier ”Så høyt elsket Gud VERDEN, at han ga…” eller Mark.16;15 som sier ” Gå ut i HELE VERDEN og forkynn evangeliet FOR ALLE”

Da kan det ikke være Guds vilje i alle fall, at få er de som finner den.
Ordene om at få finner den, eller at få er utvalgt, gjør meg trist – ja, det gir meg skyldfølelse også skal jeg innrømme. For siden det ikke er Guds vilje at få skal finne den, men at hele verden skal bli frelst ved ham – da må jo budskapet være til oss ”få” som har funnet ham. Ansvaret er vårt.

Luk.10;2 sier “
Og han sa til dem:
«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans»

Jeg kjenner meg hjelpeløs og svak… og skamfull – men jeg vet heller ikke helt hvordan jeg skal gå fram som hans høstarbeier.

nr  (2) - Kopi - Kopi

Jeg kom til å tenke på en svensk sang jeg hørte en gang. “Tomma hender är det enda som jag har” Nå husker jeg ikke hele budskapet i denne sangen, men syntes å huske at hun ønsker å gi disse tomme hendene til Gud, slik at Han kan forme og bruke dem.

Herre, jeg kommer til Deg med mine tomme hender, med mine blinde øyne og døve ører.. Hjelp meg Herre, til å se muligheter og gripe dem. Mest av alt ber jeg Deg Herre, vis meg hvem Du er slik at jeg i sterkere grad vet hva jeg skal dele med andre. Hva jeg skal si og gi for at flere skal bli frelst. For selv om det nå er få som finner Deg, så var det langt fra meningen! Du lengter etter å frelse ALLE.

1 kommentar:

Siw sa...

geirern kom med et svar på JO som er verdt å ta en titt på
http://fellesskap.jesusonline.no/fellesskap/viewtopic.php?t=3381