torsdag, september 10, 2009

fellesskapet

Dagens bibelord rører meg langt inn i hjertet. Vi finner dem i Ef.1;15-23

Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.

Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner.
Det er godt å være flere som deler tro, tanker og erfaringer. Godt å kunne stå SAMMEN. Ikke alltid det er slik dessverre, derfor er det viktig å takke når det går godt. Viktig å be så fellesskapet blir tatt vare på.

Fellesskapet ja - visst er det viktig. Men det aller viktigste er likevel å ha vårt fokus og vårt grunnfeste på JESUS. Dette fordi vi mennekser kan svikte, skuffe og såre... og om mennsker er selve grunnen vi står på, da kan det virkelig røyne på i blant..
Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.

Herre, min styrke, deg har jeg kjær.Herren er mitt berg og min borg, min befrier,min Gud, mitt fjell som jeg tar min tilflukt til,mitt skjold, mitt frelseshorn og mitt vern. (Salme 18;2-3)

Ingen kommentarer: