fredag, september 04, 2009

Elsk dine fiender ...

DET ligger i alle fall IKKE i oss av natur. Hvordan kunne Jesus oppfordre til dette?

Dere har hørt det er sagt: ' Du skal elske din neste og hate din fiende.' Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som krenker dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen. (Matt.5;43-48)
(dagens bibelord på bibel.no)

Og hvordan er det mulig?
Det første jeg tenkte på, var selvfølgelig - Den Hellige Ånd. Men det er faktisk noe MER enn det.
Det er mulig å elske slik som Jesus oppfordret, dersom vi virkelig TROR, SER og KJENNER hvor høyt vi selv er elsket. Den som kjenner seg virkelig elsket, kan ikke annet enn å elske. Tror jeg :-)


Paulus ber for sine venner "Måtte Han gi deres hjertes øye lys, så dere SER..." (Ef.1;18)
Jeg ber for mine troende venner og meg selv - om en kjærlighetsvekkelse.
En tro, virksom i kjærlighet (Gal.5;6)

Det levende vannet Jesus snakket om - vi tror det er Den Hellige Ånd - men jeg ser også for meg at det er snakk om Guds kjærlighet til oss. En kjærlighet som virkelig gir liv. Det er kanskje en og samme sak :-)

Jeg blir oppmuntret av Jesu ord til kvinnen ved brønnen "Hadde du visst ... så hadde du bedt .. og fått!" Så Herre, jeg ber! Og får :-)

Ingen kommentarer: