søndag, september 13, 2009

Enhet i Kristus

Det er tema i kirken i dag. Det fikk meg til å tenke på en bloggpost jeg skrev for to år siden. Jeg velger å gjengi den her i dag :-)

Paulus' oppfordring lyder;

Lev et liv som er verdig det kall dere har fått,
i mildhet, ydmykhet og storsinn,
så dere bærer over med hverandre i kjærlighet.
Sett alt inn på å bevare Åndens enhet,
i den fred som binder sammen:
én kropp,
én Ånd,
slik dere fikk ett håp da dere ble kalt,
én Herre,
én tro,
én dåp,
én Gud
og alles Far,
Han som er over alle og gjennom alle og i alle.
Til hver enkelt av oss er nåden gitt,
alt etter som Kristi gave blir tilmålt.
(Ef.4;1-6)

Hvordan får vi til dette? Først og fremst gjennom "mildhet, ydmykhet og storsinn" Jesus viste HELT KLART dette i møte med sine medmennekser. Det er så utrolig bra at nettopp HAN er hodet over Mengiheten. Denne kroppen som består av oss som tror.

Én kropp - og mange lemmer. Paulus sa blant annet "Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere.» Tvert imot!" (1.Kor;12) Men dette skjer ofte... "Vi har ikke bruk for deg - for du er ikke slik og sånn" Da er det så utrolig godt å vite at Hodet er Jesus selv. Og han sier aldri "jeg har ikke bruk for deg" Tvert i mot!

Én Ånd - Den Hellige Ånd. Guds løfte til oss.

Én Herre. Hodet for oss alle, er Jesus Kristus. Og her enes vi heldigvis alle. Så godt som (smiler)

Én tro - har vi det? Ja, jeg mener at vi helt klart har én tro. Vi har mange teologier, mange meninger og tolkninger - men vi har én tro, nemlig "Jesus Kristus og ham korsfestet"
Én dåp - visst har vi bare én dåp! Selv om mange mener vi har minst to eller tre (ler), men hvem døper vi oss til? Jo, til dette vi er så enige om; Jesus Kristus!

Én Gud - dette tror vi også. Til og med de som sier at det er tre... "Herren Gud er én" Jesus sa "Har dere sett Meg, så har dere sett Faderen. Faderen og Jeg er ett" Johannes starter også evangeliet med å si at Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Herren Gud er én.

Det beste av alt - midt oppi dette vanskelige, når vi Guds barn strever med å finne enhet og felleskap, så kan vi stole på at Gud er ALLES FAR. Han ER.

Han som er over alle og gjennom alle og i alle.

Ingen kommentarer: