fredag, september 11, 2009

Luk.5;12-16

En gang han var i en av byene, kom en spedalsk mann, full av sår. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden og bønnfalt ham: «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil,» sa han. «Bli ren!» Og straks forsvant spedalskheten. Jesus forbød ham å si det til noen. «Men gå og vis deg for presten,» sa han, «og bær fram et offer for renselsen din, slik som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.» Men ryktet om ham spredte seg bare enda mer, og store flokker strømmet til for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba.

Selv Jesus trengte stillhet og bønn - noe han ofte tok seg tid til. Jeg trenger det virkelig... og slike ting finner jeg ikke tid til. Jeg må rett og slett ta meg tid til det.

Og i en slik stillhet kan også jeg spørre "Jesus, om du vil.." og han vil faktisk det. Møte meg og mine behov. Og deg - med dine behov.

Ingen kommentarer: