onsdag, september 09, 2009

Salme 103;1-6

Av David.
Min sjel, lov Herren!
Ja, alt som i meg er,
skal love hans hellige navn.
Min sjel, lov Herren,
glem ikke alle hans velgjerninger!
Han tilgir all din skyld
og leger all din sykdom.
Han frir ditt liv fra graven
og kroner deg med godhet og miskunn.
Han fyller ditt liv med det som godt er,
og gjør deg ung igjen som ørnen.
Herren griper inn og frelser,
lar alle undertrykte få sin rett.

Ingen kommentarer: