lørdag, september 12, 2009

Skarer som ingen kan telle

Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegrener i hendene. Og de ropte med høy røst:
Seieren kommer fra vår Gud,
han som sitter på tronen,
og fra Lammet.
Alle englene sto rundt tronen og de eldste og de fire skapningene. De kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden, tilba Gud og sa:
Amen.
All lov og pris og visdom,
takk og ære, makt og velde
tilhører vår Gud i all evighet.
Amen.
(Åp.7;9-12)

Av og til kan det kjennes som vi er ganske få - vi som tror på Jesus som frelser. Andre ganger blir jeg forundret over hvor mange vi egentlig er. Men når sant skal sies er vi i alle fall ikke i flertall..

Jeg tror vi kommer til å bli fler! Jesus døde ikke for noen få - han døde for hele verden. Det er hva jeg tror på.

Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. (1.Joh.2;2)

Og her er min (og din som tror) utfordring;

Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke stiller dem til regnskap for deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet (2.Kor.5;18-21)

Ingen kommentarer: