mandag, mai 03, 2010

Raka vegen

Om jeg har sorg, eller uro - ja glede like så - da går jeg raka vegen til Jesus. Jeg vil dele alt med ham som er selve livet for meg.

Nesten alt. For er det innblandet skyld eller skam i fölelsene... da går jeg gjerne noen omveier eller bare venter. Da er det vanskelig å gå raka vegen.

Lurer på hvorfor det er slik? Jeg tenker på den fortapte sönn. Var det ikke nettopp disse fölelsene sonm gjorde at han havnet i grisebingen?
Jeg kjenner historien godt, og jeg vet at den ender godt.. Rett som det er, har jeg tatt fram hvilket fantastisk bilde Jesus gir av Gud i denne fortellingen.

Jeg kjemper med vanskelige tanker i dag. Går det an å miste Guds nåde? Dersom sönnen hadde valgt å bli värende i bingen, da hadde han mistet - eller rettere sagt gått glipp av en helt utrolig gave.

Hvor havner jeg, dersom jeg blir värende her jeg står nå? Jeg står stille... og våger ikke helt. "Jesus, står du og venter på meg? Har du en lösning? Jeg lurer på hva du tenker på Jesus? Jeg vet hva jeg tenker på.."

Jeg har hört - og trodd - på grenselös nåde. "Jeg har tenkt at det finnes hos Deg, til tross for at det ofte mangler hos menneskene. Selv kristne som har funnet nåde hos Deg, kan väre nådelöse mot andre.. Det forekommer nok også hos meg i blant..
Det finnes også ganske mange som er nådelöse mot seg selv"

Herre - takk at du både ser og hörer meg NÅ. Jeg våger ikke helt å sette ord på det jeg föler, eller frykter. Men ordene kom nettopp til meg likevel, fra salme 139
4 Ja, før jeg har et ord på tungen,
vet du det, Herre, fullt og helt.
5 Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.
6 Det er for underfullt til å skjønne,
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.
7 Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd,
hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?
8 Farer jeg opp til himmelen, er du der,
rer jeg leie i dødsriket, er du der.
9 Tar jeg morgenrødens vinger på
og slår meg ned der havet ender,
10 så fører du meg også der,
din høyre hånd, den holder meg fast.
11 Og sier jeg: «La mørket dekke meg
og lyset omkring meg bli til natt»,
12 så er ikke mørket mørkt for deg,
og natten er lys som dagen,
ja, mørket er som lyset.

Ingen kommentarer: