tirsdag, juni 15, 2010

Herre, du vet alt...

Dagens ord på bibel.no er en av mine favoritter. Fra salme 139 "Herre, du ransaker og kjenner meg"

Disse ordene kan oppleves litt forskjellig har jeg erfart. Og kanskje er det ikke så rart..? Vi lever jo i et samfunn der det å vise sitt sanne jeg kan være vanskelig. Gjør vi ikke..? Frykten for hva andre måtte tenke og mene gjør at vi gjemmer oss bak en maske, og prøver å være den de forventer.

Hvem er jeg egentlig? Den som står meg nær kan kjenne meg ganske godt. Men mine innerste tanker, de er det faktisk bare én som kjenner. "Herre, du vet alt" Og siden han allerede vet alt, så kan jeg slappe fullstendig av. Det gjør at jeg ikke behøver å streve det minste, med å skjule mitt sanne jeg. Jeg opplever det som frihet. Jeg er så glad for at han kjenner HELE meg, og likevel elsker meg. Ja, ikke bare det - han forstår, for han ser HELE bilde. Du og jeg, vi tolker det vi hører og ser, mens Gud ser det som det er.

Kanskje grunnen til at vi reagerer forskjellig, er at jeg legger vekt på ordet "kjenner" mens du kanskje først og fremst ser ordet "ransaker"? Jeg vet ikke. Klart det ikke bare er behagelig... men på den annen side, så slipper jeg å gå og bære på det, eller streve med å skjule det. Han vet det jo allerede.

Dagens ord, "Herre, du ransaker og kjenner meg" avslutter med ordene
"Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.
Det er for underfullt til å skjønne,
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.
"

Guds omsorg - det er det som er hovedbudskapet.

Ingen kommentarer: