tirsdag, september 28, 2010

Åndelig fruktsalat

Galaterbrevet 5;22-23 sier
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. 

Hvordan ser din åndelige fruktsalat ut..? Noe du har du kanskje mye av, noe har du kanskje lite av - og noe kanskje til og med mangler..?

Den svenske oversettelsen sier;
Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.

Sånn for å nyansere litt :-) Tålamod ja... jeg skulle gjerne hatt litt mer av det i min fruktsalat. Selvbeherskelse skulle jeg også hatt litt mer av. Å kunne holde igjen litt når jeg blir sint eller opprørt. Å da snakker jeg selvsagt  ikke om at det er ulovlig å være sint. Nei, det er både sunt å viktig. Men NÅR jeg er sint, gjelder det å være så behersket at jeg kontrolerer hva jeg sier. Eller gjør. 
Selvbeherskelse skulle jeg  også hatt i forhold til søte gode saker, eller salte fete saker
Hvordan kan jeg forbedre min åndelige fruktsalat? Først og fremst tror jeg det gjelder å være åpen for hva Den Hellige Ånd kan gjøre INNI meg. Men handling må følge på. Jeg må øve, reflekere, trene og repetere til det sitter.  Men som sagt; vi får hjelp :-)
For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere. Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære. Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. (2.Kor.4;14-16)

Ingen kommentarer: