onsdag, september 01, 2010

Hva er du rik på?

Jeg lette etter en tekst som omhandlet at ingen kjenner dagen. Jeg trodde at det kom fra bonden som var blitt så rik på korn. For han ble jo overrasket ... av døden. Og ingen kjenner dagen for den.

Teksten ble faktisk en tankevekker for meg.
Jesus sa til dem: «Ta dere i vare for all slags grådighet! For det er ikke det en eier, som gir liv, selv om en har overflod.»Så fortalte han dem en lignelse:
«Det var en rik mann som hadde fått god avling av jorden,
og han tenkte med seg selv: 'Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min. Jo, dette vil jeg gjøre: Jeg river ned låvene og bygger dem større, og der samler jeg kornet og alt jeg ellers eier. Så skal jeg si til meg selv: Nå har du mye godt liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel, spis, drikk og vær glad!' Men Gud sa til ham: 'Uforstandige menneske! I natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?'


Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud.»

Det traff meg, for akkurat denne måneden jobber jeg vanvittig mye. Langt over full stilling. Det gjør meg glad og trygg, spesielt etter to-tre måneder med bekymringer over manglende jobbtilbud. 
Jeg jobber og jobber - samtidig som jeg kjenner savn og lengsel etter Gud. Det er så mange tanker i hodet, av bekymringer, undringer, tvil - ja til og med sorg. Er det fordi jeg forsømmer noe? Hvilken plass har Gud i mitt liv om dagen? Hva er jeg rik på..?

Hva er du rik på? Hva opptar deg mest? Hva er viktig for deg? Hva er du mest redd for å miste? Hva gir livet verdi?
Nå spør jeg IKKE for å gi dårlig samvittighet. Jeg spør kunn for åpne opp for refleksjoner. Det vi tror gir livet trygghet og verdi, kan vise seg å være totalt verdiløst. Penger og matrielle ting forsvinner i intet. Vi kan nyte det mens vi har det - men hva gjør selve LIVET rikt?

Å min Gud. Jeg lengter etter å bli mer rik på deg. 
Tenk å bli rik på barmhjertighet?  :-)  Tenk å bli rik på vennskap? Tenk å bli rik på omsorg. Tenk å bli rik på raushet?
Tenk å bli rik på ... tid?

Ingen kommentarer: