fredag, september 03, 2010

Når jeg ser deg

En av mine facebookvenner pleier å komme med dagens Franciskus-sitat: I dag passet det så godt med mine tanker de siste dagene. Det at jeg så gjerne skulle sett Gud tydligere, eller virkelig kjenne og föle hans närvär. Så kom altså denne påminnelsen med dagens Franciskus :-)


"Med mina egna ögon kan jag inte se något annat av Guds högste Son än hans heliga lekamen och heliga blod."


Gammelt og höytidelig formulert - men så levde også Franciskus omtrent 800 år tidligere enn meg. Poenget er i alle fall like sant. For Jesus sa "Det du har gjort mot en av mine minste, det har du gjort mot meg" Eller sagt på en annen måte: Jeg möter Gud i alle mine medmennesker. Gud er faktisk både i oss og med oss. Höres det rart ut? Paulus sier til Efeserne


15 Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. 16 For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. 17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18 Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, 19 og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. 20 Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, 23 som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.

Ingen kommentarer: