lørdag, februar 12, 2011

Fra Salme 25

Herre, jeg løfter min sjel til deg,

jeg setter min lit til deg, min Gud.
La meg ikke bli til skamme,
la ikke mine fiender triumfere over meg!
De som venter på deg, blir aldri til skamme,
til skamme blir bare de
som handler troløst – til ingen nytte..

Herre, vis meg dine veier,
og lær meg dine stier!
La meg få vandre i din sannhet;
lær meg, Gud, for du er min frelser.
Jeg venter dagen lang på deg.

Herren har fortrolig samfunn
med dem som frykter ham,
i pakten med ham får de rettledning.
Jeg vender alltid mine øyne mot Herren,
for han drar mine føtter ut av garnet.

Bevar mitt liv og fri meg ut,
la meg ikke bli til skamme,
for jeg tar min tilflukt til deg.
La oppriktighet og rettsinn verne meg, Herre,
for jeg setter mitt håp til deg.

Ingen kommentarer: