fredag, april 08, 2011

... ikke lenger verdig ...

Jeg står foran et utrolig vanskelig valg. Et valg som jeg aldri trodde skulle komme. Det er til og med vanskelig å søke deg Gud. For jeg vet jo hva du ønsker...
Du betyr mye for meg Gud. En som har vært der hele livet. En som er trofast. Visst har jeg vært igjennom både mørke daler, og solfyllte topper i livet. Og du har alltid vært der. Også når jeg i perioder har kjempet med både tvil og uro - så har jeg i ettertid sett at du var der.

Men i dag? I dag er jeg nesten redd for å søke deg. For tenk om du krever det av meg, som jeg føler jeg ikke klarer..? Og når jeg velger det som jeg vet du er motstander av - hva skjer da? Slipper du  min hånd? Jeg må innrømme at jeg er redd for det.

Å likevel har jeg hentet trøst i to ting. Det ene er den fortapte sønn som kommer til sin far og sier "jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn, men la meg likevel få bli din tjener..."

Det andre jeg henter trøst i, er salme 139 som sier
Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd,
hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?
Farer jeg opp til himmelen, er du der,
rer jeg leie i dødsriket, er du der.
Tar jeg morgenrødens vinger på
og slår meg ned der havet ender,
å fører du meg også der,
din høyre hånd, den holder meg fast.
Og sier jeg: «La mørket dekke meg
og lyset omkring meg bli til natt»,
så er ikke mørket mørkt for deg,
og natten er lys som dagen,
ja, mørket er som lyset.

Herre, er du fortsatt hos meg..? Også nå som jeg er på .. ville veier..? Klarer du å hjelpe meg tilbake på rette veier? Finnes det .. alternativer..? Herre, jeg ber - vær hos meg! Jeg trenger deg.
Og enda mer - vær hos mine rundt meg. De trenger det enda mer..

1 kommentar:

Anonym sa...

1Jn 3:20 for om enn vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting.
Han kjenner alle ting. Det er de samme ordene Peter sa til Jesus etter han hadde fornektet ham. Etter Jesus hadde spurt for tredje gang om han elsket han. Hvor godt det er å vite at han kjenner ale ting. Han kjenner vårt hjerte. Når våre handlinger tilsynelatende taler et annet språk. Han er større enn vårt eget hjerte, og vår egen fordømmelse. For han kjenner alle ting.