fredag, august 26, 2011

Fra salme 37

 3 Stol på Herren og gjør det gode,
så skal du få bo i landet.
Legg vinn på troskap!

4 Ha din lyst og glede i Herren,
så gir han deg det ditt hjerte ønsker!
5 Legg din vei i Herrens hånd,
stol på ham, så griper han inn.
6 Han lar din rettferd bryte fram som lyset
og din rett bli som høylys dag.
7 Vær stille for Herren og vent på ham!

        Bli ikke brennende harm
på den som har lykken med seg,
på den som setter onde planer i verk!
8 Oppgi vreden, la harmen fare!
Bli ikke opprørt i ditt sinn
– det fører bare ulykke med seg.


(Jeg har lyst til å gjenta);
 3 Stol på Herren og gjør det gode,
så skal du få bo i landet.
Legg vinn på troskap!

4 Ha din lyst og glede i Herren,
så gir han deg det ditt hjerte ønsker!

5 Legg din vei i Herrens hånd,
stol på ham, så griper han inn.

6 Han lar din rettferd bryte fram som lyset
og din rett bli som høylys dag.

7 Vær stille for Herren og vent på ham!


   

Ingen kommentarer: