mandag, oktober 17, 2011

Kveldsbønn

Jeg priser Herren, som gir meg råd;
ja, også om natten får jeg
rettledning i mitt indre.
Alltid har jeg Herren for øye;
han er ved min høyre side,
jeg skal aldri vakle.
Derfor er det glede i mitt hjerte
og jubel i min sjel;
ja, også min kropp kan være trygg.
(Salme 16;7-9)
I fred vil jeg legge meg ned og sove.
For du, Herre, bare du
lar meg hvile trygt.
(Salme 4;9)

Ingen kommentarer: