onsdag, november 16, 2011

Dagens bibelord

Bibel.no har hver dag et nytt ord for dagen. I dag er det fra Joh.17

20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. 21 Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. 24 Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. 26 Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem.»

Det er Jesus som ber for sine rundt seg, men han ber også for meg i v.20 - jeg er jo en av de som har kommet til tro gjennom disse første som delte det de hadde fått.
Enheten som skulle vise verden... den ble ikke lett. Det var tydligvis en viktig bønn! Og vi ber fortsatt om det.
Jeg er glad for at Gud likevel er trofast i sin kjærlighet. Han som elsker hvert enkelt menneske og fortsatt ber for oss

På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje. (Rom.8;26-27)

Jesus har vist oss hvem Gud er - gjennom lignelsen om den fortapte sønn. Og ikke minst ved å være den han var som menneske. (Har dere sett meg (Jesus), har dere sett Faderen (Joh.14;9)) Hvilket forbilde!
I v.24 ønsker Jesus gjennom bønnen at vi skal være i hans nærhet, så vi oppdager mer og mer av hvem han er, og hva Gud har gitt ham. Han vil gi det samme til oss. Til meg.
Herre, jeg søker deg i dag! Ønsker å være i din nærhet. Hjelp meg å leve slik at andre også vil søke deg. Leve slik du ønsket at vi skulle - i enhet så verden kan se. Vis meg Herre, hvordan jeg kan gjøre det i dag, til tross for at vi er så mange som mener så ulikt. Kan vi være ett i deg likevel? Som søsken i en familie som mener ulikt, men likevel er i samme familie? Jeg tror det.

Ingen kommentarer: