søndag, mars 25, 2012

forsvarsteknikk nr.2

Profeten Hosea sier "Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap" Så her er forsvarsteknikk nr.2; KUNNSKAP


Ja, jeg må ha kunnskap om hvordan jeg best mulig kan forsvare meg mot "den ondes lumske angrep" som Paulus beskriver det. Ellers famler jeg jo bare i blinde.

Jeg har ofte nevnt verset fra Efeserbrevet 1, men med et smil minnes jeg at også Paulus kunne gjenta seg "Jeg blir ikke trett av å gjenta det; Gled dere alltid" Det er også en forsvarsteknikk! Glede.(kommer tilbake til det)

Men nå var det KUNNSKAP jeg var opptatt av. Og Ef.1;17-20 som jeg så ofte har nevnt, sier;
Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.

Ja, jeg ber om hjelp til å finne, oppdage og lære meg den kunskap jeg trenger. Og jeg vet at Han vil svare meg. For det har vi et løfte på. I Jakob 1;5 leser vi;
Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser.

Kom til å tenke på Jesus nå, der han møtte den samaritanske kvinnen ved brønnen og sier "Hadde du visst, så hadde du bedt og fått" Så vi trenger virkelig å SE hvilke muligheter vi har! Og vi kan, som sagt, frimodig be!

 I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. (Ef.3;12)
Da vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. (Heb.4;14-16)

Ingen kommentarer: