mandag, mars 12, 2012

Med kjærligheten som drivkraft

(Mimrepost fra mars 2008)
Det er noe jeg gjerne vil huske og grunne litt på; kjærligheten til JESUS er drivkraften, ikke bare til sannheten, men til selve tjenesten også. For ikke å snakke om livet :-)

Mor Teresa sa en gang (omtrent slik) ;
"Om du kommer hit for å hjelpe de nødlidende, fordi du elsker dem, da blir du utbrent før tre måneder er gått. Men om du kommer hit fordi du elsker Jesus, da får du den styrken du trenger."

Jeg har ved flere tilfeller ment at fokuset må være på Jesus - ikke på loven (bud og regler). Helliggjørelse er viktig - men det er en prosess som skjer av nåde, ikke noe man strever seg fram til (slik jeg ser det).
Bare se på Jesus, der han leser opp det dobbelte kjærlighetsbudet.

Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «' Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.' Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: ' Du skal elske din neste som deg selv.' På disse to budene hviler hele loven og profetene.» (Matt.22;35-40)
Altså; kjærligheten er drivkraften. Den gjør at vi søker sannheten.
Noen strever med sannheten (eller bud og regler) i håp om å oppnå aksept og kjærlighet fra Gud. Men vi har allerede fått aksepten, ufortjent av nåde, pga Jesus. Vi elsker fordi Han elsket oss først :-)


Tilbake til dette jeg så gjerne ville huske. Jeg gikk som sagt å tenkte på dette at kjærligheten gir lyst til sannheten. Plutselig kom jeg til å tenke på alt mitt strev i forhold til en oppgave jeg har... Hvilken drivkraft har jeg der..? Hm. Her fikk jeg plutselig en ny og deilig idé. Leeeer - neida, ny er den ikke. Jeg hadde bare glemt det; KJÆRLIGHETEN ER DRIVKRAFTEN.
Må jeg streve med å få til denne kjærligheten..? Nei, jeg tror det handler mer om å oppdage den.
Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss. (Rom.5;5)

Ingen kommentarer: