søndag, mars 11, 2012

.. offer etter Guds vilje ..

(Fra sept.2009);

La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er etter Guds vilje. (Heb.13;15-16)


Første gang jeg leste ordet, tenkte jeg at det nok en gang handlet om kjærlighet og omsorg. Det har vært tema lenge nå, på bibel.no. Kjærlighet til Gud og til medmennesker. Jeg tenkte også med et smil, at dette bibelordet var lite. Men da jeg kom på Jesu kommentar til det dobbelte kjærlighetsbudet (elske Gud og våre medmennesker), så var ikke verset så lite likevel.

«Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «' Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.' Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: ' Du skal elske din neste som deg selv.' På disse to budene hviler hele loven og profetene.» (Matt.22;36-40)

"Men glem ikke.." sier dagens ord. Da jeg var i Assisi, var det en veggskulptur som gjorde inntrykk på meg. Det var ETT helt bilde. Midt i bildet var et kors. På den ene siden så vi et menneske i bønn/lovprisning, på den andre siden så vi dets barmhjertighetshandlinger. Det hører sammen.


Jeg innrømmer at jeg i dag, 11.mars 2012, kjemper med samvittigheten. Jeg skriver så varmt om kjærligheten - om hvor viktig den er. Og jeg mener det!! Jeg vil så gjerne! Om jeg bare hadde MER av dette! Min bønn er fremdeles "Herre, lær meg å elske!"

Kanskje jeg trenger å omformulere den? Slik at det blir mer action liksom..? Begynner faktiks å lure. Ord har nemlig både liv og makt.
"Herre, takk at du har lært emg å elske. Jeg har det i meg, fordi DU er i meg. Takk for at dette vokser - dag for dag. For hver dag som går, vil jeg erfare mer av din kjærlgihet i meg. For du vokser i meg"

Han skal vokse, jeg skal avta - hvem var det som sa det..? Ligger nok noe her....

Ingen kommentarer: