torsdag, mars 15, 2012

Se på Jesus

(Dagens Ord fra bibel.no)
Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten, jeg som tidligere spottet, forfulgte og brukte vold. Men han var barmhjertig mot meg, for i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde. Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg som den første, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen. (1.Tim.1;12-17)

Sterke, herlige og lærerike ord!! Før jeg var ferdig med å lese teksten, tenkte jeg at jeg kunne bruke denne på meg selv, med litt andre ord. Og da jeg kom til slutten, fikk jeg en aha-opplevelse... igjen.. Hvor ofte må jeg oppdage at det først og fremst handler om HAM og ikke meg..? Ikke sånn å forstå at jeg er verdiløs og ingenting (noen tror det.. men hadde vi vært verdiløse, ville HAN vel ikke gått i døden for vår skyld..?)
Nei, det handler om hvem Han ER, og hvem jeg er I HAM.
Det er så vanskelig å la være å streve med å bli god nok - enten for andre eller for Gud. Jeg strever og strever - og så må Gud stadig minne meg om da, at Han faktisk har tatt seg av alt. At dersom jeg blir i Ham og Han i meg - så skjer det noe. Om mitt fokus er på HAM i steden for meg, så blir livet så mye rikere!

Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten, jeg som tidligere valgte så feil, rota meg helt bort og visste hverken ut eller inn... Men han var barmhjertig mot meg, for i min vantro visste jeg ikke hva jeg valgte... Og vår Herres nåde har vært overstrømmende rik og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg som den første, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen.

Ingen kommentarer: