lørdag, mars 10, 2012

.. størst av alt ..

Din og min kjærlighet til våre medmennesker - det utretter noe. Du er vikitg :-)

Job 6:14:
Den ulykkelige burde møte kjærlighet hos sin venn, så han ikke skal oppgi troen på Den Allmektige.

Joh 13:35:
Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.

Rom.12;9
La kjærligheten være uten hykleri! Avsky det onde, hold fast ved det gode. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre!

1Tess 3:12
Må Herren gi dere rikdom og overflod av kjærlighet både til hverandre og til alle

Heb 10:24:
Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger

1.Joh 4;10-11
Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt Sin Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.

Ingen kommentarer: