lørdag, mars 03, 2012

Tåler kjærligheten alt?

(mimrepost fra 2006)
“Kjærligheten seirer, overvinner alt. Kjærligheten håper, og den tåler alt. Ondskapen må vike, hatet smelter ned. Jeg vil velge livet, jeg vil velge kjærlighet” Sangen runger ut av høyttalerne i bilen.
Det er ikke sant, tenker jeg, mens jeg kjenner tårene presse på. Det er snart to år siden jeg ble separert. Det ble for mye for vår kjærlighet. Den tålte ikke alt. Når jeg samtidig tenker på at mer enn 50% av alle ektepar opplever det samme - hvem kan da med hånden på hjertet si at kjærligheten tåler alt? Sant å si, så er vel kjærligheten nokså skjør….?

Plutselig kjenner jeg hvordan Den Hellige Ånd trøster meg og sier “Nå tenker du på menneskelig kjærlighet. Ja, den er skjør og trenger næring. Guds kjærlighet derimot, er evig, sterk og trofast.” Åh, jeg kjenner gleden vende tilbake. Det er virkelig en himmelforskjell mellom menneskelig og Guddommelig kjærlighet. Han hadde kjent menneskenes natur i flere tusen år, likevel var Guds kjærlighet så sterk at den holdt like inn i døden - korsets død.

Så til alle dere som har mistet troen på den menneskelige kjærligheten; - Den ER skjør. Det er først når vi virkelig tar i mot, og lever i Guds kjærlighet, at den blir til sterkere saker.
I Jesaja 49;15-16 sier Gud ;“Kan en kvinne glemme sitt spedbarn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte?” (Ja dessverre, det kan skje med den menneskelige kjærligheten) Gud sier videre “Og selv om en mor kan glemme, så vil Jeg aldri glemme deg. Jeg har tegnet deg i begge mine hender, dine murer står alltid for Mine øyne.”
I Joh. 15; 9 sier Jesus “Liksom Faderen har elsket Meg, har jeg elsket dere. Bli i Min kjærlighet!

“Herre, jeg kom til deg med min ødelagte kjærlighet. Den ble ikke reparert. Jeg ville så gjerne….. Men så hendte det noe forunderlig. Du byttet den ødelagte kjærligheten ut med noe som var sterkere og bedre; DIN KJÆRLIGHET! Åh Herre, la den vokse og gro, til velsignelse for de som er rundt meg. Takk for alle vennene du har gitt meg - som var med på å lede meg nærmere Deg. Nå vil jeg også være en av Dine høstarbeidere, som viser veien inn til Din fullkomne kjærlighet.”

Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. (1.joh 3;1)

Ingen kommentarer: