søndag, april 08, 2012

En keltisk forbønn

Takk for at du har ført oss hit
til starten av en ny uke
Bevar oss fra synd og ondskap

Din sønn stod opp fra de døde
og overvant syndens og dødens makt
Forny oss i alt det vi er

Oppstandne Kristus, bring nytt liv til oss,
til våre stivnede rutiner,
til våre trette sjeler,
til våre falmede relasjoner

Vi ber for alle som tror på deg.
Måtte deres liv være et liv i glede og tjeneste

Vi ber for kirkesamfunn og menigheter
Måtte de være deg til ære
og mennesker til hjelp og trøst

Vi ber for dem som styrer og har ansvar
Måtte de søke rettferd og fred

Vi ber for stedet her vi bor
Måtte denne dagen komme med fornyelse
for alle som er her og virker her

Vi ber for våre hjem
Måtte de være et sted for gjestfrihet og håp


Vi gleder oss over ditt nærvær
gjennom felleskapet med hverandre

Måtte livets Gud gå sammen med oss
den oppstandne Kristus stå ved vår side,
Guds fornyende Ånd være i vårt hjerte

Ingen kommentarer: