fredag, juni 08, 2012

Håpet

Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er...
Er det kjærlgiheten..? Ja, jeg burde kanskje være med å skrive under på det. For kjærligheten er fantastisk. Likevel må jeg si at håp så absolutt er på høyde med kjærligheten. Så er den da også en av de tre grunnpilarene i livet!

Når alt røyner på, hvem av de tre er det da vi griper etter? Er det ikke nettopp håpet? Det siste som slokner av disse tre, er håpet. Når håpet dør, kan noen av de andre to da overleve?

Og jammen tror jeg at håpet også er det første vi griper i forhold til disse tre grunnpilarene. Håpet, som vekker de andre to :-)

Så hvem av dem er egentlig størst..? Jeg ler, for selvsagt er det fortsatt kjærligheten. Håpet kan ikke overvinne alt på samme måte som kærligheten kan. Håpet er starten, og det siste man slipper tak i. Men kjærligheten er den som utretter det vi tror og håper på.

Håp - du verden hvor ofte jeg griper akkurat det! Noen ganger er håpet blandet med uro og tvil, andre ganger med tro og forventning. Også finnes det håp blandet med spenning og glede. Ja, kanskje også håp full av undring og spørsmål?

Men uansett hva håpet blander seg med, så er det noe positivt. Noe som løfter haka liksom. HÅPET, jeg er så glad for deg!!

Rom.15;13
Måtte håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.


 
Men jeg vet at jeg skal se
   Herrens godhet i de levendes land.
      
Sett ditt håp til Herren!
       Vær frimodig og sterk,
       ja, sett ditt håp til Herren!
(Salme 27;13-14)

Ingen kommentarer: