lørdag, juni 23, 2012

the healing has begun

Jeg ble så rørt av denne, da jeg surfet litt på youtube i dag


Jeg ble rørt, både fordi jeg virkelig tror på en Gud som kan!! og fordi jeg tror mange går og bærer på ting som rett og slett fanger dem. Å være fange av sine egne tanker... jo, jeg har smakt litt på det ja. Og jeg har fått erfare en Gud som både vil og KAN! Så gi det til Ham og la helbredelsen begynne :-)Matt.11;28-30
Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er godt, og min byrde lett.»Joh.8;36
Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Ingen kommentarer: