lørdag, august 04, 2012

.. tanker til besvær ..

Flere ganger gjennom evangeliene kan vil lese
.....men Jesus så hva de tenkte.. (Matt.9;4)
....Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik  (Mark.2;8)
....Men Jesus skjønte hva de tenkte i hjertet  (Luk.9;47)

Jeg er igrunn glad for at jeg ikke har samme evne som Jesus ... som kunne lese andres tanker :) Og for oss mennesker ligger det vel en beskyttelse i det, en beskyttelse som går begge veier. Det er lettere å styre våre ord, enn å kontrolere våre tanker.

Jeg kan ikke lese dine tanker, likevel kan jeg mer enn å høre dine ord. Jeg leser ditt kroppspråk, dine holdniger og dine øyne. Det hender at hele deg sier noe helt annet enn ordene forteller. Det samme hender selvsagt meg... Selv om jeg av hjertet ønsker å være ærlig, er det ikke alltid lett å være det. Ikke alle ærlige meninger skal sies høyt heller...

Jeg, Herren, er den som gransker hjerter  (Jer.17;10)
...på lang avstand kjenner du (Gud) mine tanker (Salme 139;2)
Å møte Gud, som gransker og kjenner hver en krok av hele mitt hjertes tanker, er faktisk befriende. Men det er fordi han er Gud, som i tillegg elsker hele meg!! Jeremia 29;20 deler også litt av Guds tanker med oss;  "For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp."

Hvilke tanker har du for meg..? Og hvilke tanker har jeg for deg?
Jeg innrømmer at det varierer i forhold til hvem som står foran meg. Og det gjør det sikkert for deg også.


Bildet illustrerer det som Luk.7;36-50 forteller.  "Da fariseeren som hadde innbudt ham, så det, tenkte han med seg selv: «Var denne mannen en profet, ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv.»"
Selv om han bare tenkte det, kunne Jesus svare ham som om han hadde sagt det høyt.
Hva med kvinnen selv? Visste hun hva de tenkte? Ja, det er jeg temmelig sikker på. Om hun ikke kunne lese akkurat disse eksakte tankene som Jesus kunne, hadde hun sikkert tydelig merket seg deres holdninger. På samme måte hadde hun merket seg holdningene til Jesus. Jeg tror faktisk ikke det fantes noen andre hun kunne gjort det samme med, som hun her gjorde med Jesus. Viste sin åpenbare kjærlighet og trygghet, samtidig som hun ærlig vet hvem hun er og ydmykt viser det...

Jesus - som med hele sitt liv viser oss hvem Gud er!! Hvor godt det er å komme til ham med hele mitt liv!! Både det som har vært, det som er og det som kommer.

Jeg vet at til Gud er det tryggest å gå, likevel søker jeg ofte etter svar hos andre. Hva tenker og mener du? Også prøver jeg å lese og tolke det. Noen ganger finner jeg trøst, Ja til og med oppmuntring og stykre. Andre ganger kan det gjøre meg motløs. Ja, det hender også at det jeg tolker og leser, gjør meg skamfull og redd. "Hvem er jeg? Gjør jeg feil? Jeg burde ikke... osv"
Vi mennesker trenger hverandre! Vi er ikke skapt til å stå alene. Men når den mennesklige grunnen sviter, har vi likevel et sted å gå, som holder. Det er derfor det er viktig å søke Guds rike FØRST, og holde fast ved det.

Ingen kommentarer: