søndag, september 09, 2012

Bønn

Jeg fikk lyst til å dele dagens lille meditasjon fra Broder Roger (i alle ting en stille glede)


Bønnen åpner for oss et grenseløst felleskap. Verken Guds, Kristi eller Den Hellige Ånds virkelighet kan måles - de er uten begynnelse og uten ende. Ofte er det først i etterkant, når vi ser oss tilbake, at vi fatter Kristi, den oppstandnes, uopphørlige nærvær; "Han var der hele tiden, det var Han!"

1 kommentar:

Tor Albertsen sa...

Takk for dine ord!

Som du skriver:
Ofte er det først i etterkant, når vi ser oss tilbake, at vi fatter Kristi, den oppstandnes, uopphørlige nærvær; "Han var der hele tiden, det var Han!"

Det betyr alt for meg å vite det.