søndag, oktober 07, 2012

God natt :)

Og sier jeg: «La mørket dekke meg
og lyset omkring meg bli til natt»,
 
så er ikke mørket mørkt for deg,
og natten er lys som dagen,
ja, mørket er som lyset.
Salme 139;11-12

 
Vær ikke bekymret for noe!
Men la alt som ligger dere på hjertet,
komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!
Og Guds fred, som overgår all forstand,
skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
Filipperne 4;6-7

  
I fred vil jeg legge meg ned og sove.
For du, Herre, bare du
lar meg hvile trygt.
Salme 4;9
 
 

3 kommentarer:

Tor Albertsen sa...

Salmenes bok 139,11f er en trøst for den som ser alt alt er mørkt, enten det er natt eller liv eller fremtid det er snakk om. Fordi Gud er der og ser oss der, kan vi likevel våge å fortsette å være i mørket.

BILDET sier mye om skyggene over der mennesker bor og natten som er på vei. Det hviler likevel en stillhet og ro som bare Gud kan gi.

Til Fil 4: Bekymring er mitt kjerneord for hva livet var i år etter år - mest fordi jeg ikke så for meg noen løsning fra det trøstesløse. Hvor var Gud? Kanskje derfor har versene du viser til vært så viktig for meg. Paulus' oppfordring er i stedet bønn og påkallelse, fordi Gud, ja, kanskje akkurat slik, hører på oss i vår bekymring og gjør til vårt beste. Det er for oss mennesker nærmest uforståelig å tro på det, men slik er Gud! Du er heldig som er vokst opp i menigheter der bønn og lovsang er så sentrale. Bortsett fra når bønn og lovsang blir mer ytelse enn nåde?

"I fred vil jeg legge meg ned og sove.
For du, Herre, bare du lar meg hvile trygt."(Salme 4;9): På nytt for oss "enslige" - på mange vis - en trøst når natten snart er her.

Ingar sa...

Her var det flere gode refleksjoner, Tor!

I Fil 4, 6-7 synes jeg også å skimte hvordan Paulus viser til at slik hele hele vårt trosliv er basert på vårt hjerteforhold til Gud (Rom 10,10 Ef 3,17), skal også vårt daglige strev og bekymring med vandringen her nede finne fred ved det samme hjerteforholdet - Guds fred, som overgår all forstand!

Siw sa...

Nydelig - det siste verset du siterer fra, er også et jeg ofte har både trøstet meg og gledet meg over. Ikke minst fortsettelsen! ; "Han skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus" Det gir håp for en grubler som meg :-D